... ايستاده‌است

نگهبان آن‌طرف‌ها ايستاده‌ست
کمی خواب است امّا ايستاده‌ست

و پشت ميله‌های سرد سلول
ندامت سخت تنها ايستاده‌ست

دراين‌سو کودکی با بغض سنگين
و درآن‌سوی بابا ايستاده‌ست

کنار نرده‌های سبز زندان
زنی در فکر فردا ايستاده‌ست

اگرچه او کويری درد دارد
ولی تا پای دريا ايستاده‌ست

اميدی هست در اين بی‌پناهی؟
عدالت، هيچ آيا ايستاده‌ست؟

سحر ديدند چوب دار ِ قانون
بدون هيچ پروا ايستاده‌ست

***

کنار نعش مردی کودکی بود
نگهبان آن‌طرف‌ها ايستاده‌ست

/ 3 نظر / 10 بازدید
لی لا - آبی آسمانی

اگر چه به نظرم آن رديف ايستاده ست سنگين است برای مصرع های کوتاه گوئی که کج شده از سنگينيش... ولی در مجموع غزل زيبائی بود.

ضعيف

علی.چ

حسن جون بابا جديد چه خبر؟ نکنه تو دل تو هم خيلی وقته بارون نباريده؟