تا آخر این شعر بمان...

 

می‌خواهم از این شعر برای تو بخوانم

شاید که به این واسطه پیش تو بمانم

 

من شاعر بی‌حوصله‌ی  هیچ‌شمولم

من راوی یک حادثه‌ی بی‌هیجانم

 

با شعر ضعیفی که درون‌مایه ندارد

با فن بیانی که از آن هیچ ندانم

 

تو شعله‌ی عصیانگر اشعار فروغی

من سوز زمستانی شعر اخوانم

 

ویرانی چشمان تو پایان زمین است

بگذار تو را تا ته دنیا برسانم

 

تا آخر این شعر بمان بلکه بیاید

شعری که قرار است بدون تو بخوانم

/ 2 نظر / 38 بازدید