گفتم اما من

دوستت دارم

گفت:

اما

من

دوستت ندارم.

سرم را برگرداندم گفتم

گارسون

لطفاً صورتحساب

/ 2 نظر / 58 بازدید
بی امان

اما من.. سرت را برگردان.. عالی بود..البته سرد... مانا باشید

مهدی آخرتی

چه آمد بر سرمان ایمان بگو کدام دعا را نخواندیم . .. سلام با شعری به روزم دعوتی رفیق