باز باران باترانه

به دوست سفرکرده‌ام مهندس محمد‌رضا خلیلی قاضی رئیس(سابق) کمیته گردشگری فدراسیون کوهنوردی ایران که همین روزها رفت که رفت و از آپارتمانی در تورنتو چشم به دماوند دوخته است.


برگرد شاید «باز باران با ترانه»

غوغای دیگر سرکند بربام خانه

این خشکسالی اتفاقی بی‌دوام است

شاید ببارد «باز باران با ترانه»

ابری بلورین می‌رسد از راه- ای کاش!

با قطره‌های بی‌دریغ ‌و جاودانه

محتاج یک برهان خُلف فلسفی نیست

بی‌آب معنایی ندارد رودخانه!

تو کودک ده سالۀ این سرزمینی

برگرد حتی با دلیل کودکانه

*

این حرف‌ها را زیر لب با خویش می‌گفت

گنجشک تنها ماندۀ بی‌آشیانه

/ 8 نظر / 14 بازدید
علی صدیقیان بیدگلی

سلام.شبهای شعر کاشان و بیدگل یادش بخیر. مثل همیشه زیبا بود.خسته نباشید.

بی امان

سلام ..گنجشک تنها مانده ی بی آشیانه.....! زیبا بود استاد. به روزم ومنتظر نگاه روشنتان. مانا باشید.

محمدرضا خلیلی قاضی

ای عزیز دل ای حسن... ای حسن شاعر ... ای حسن کاشانی... ای حسن شاعر کاشانی عزیز دل. دلت دریا تا شاید باز باران با ترانه در آن چکیدیم. آسمانت آبی تا شاید باز باران با ترانه در آن پرواز کردیم. بی آب معنایی ندارد رودخانه اما فقط با رودخانه را تعریف کردیم من کودک ده ساله آن سرزمینم اما نشد یک شب کنم آسوده دل سر بر زمینم باز باران با ترانه لیک اینک با بهانه می زند بر بام خانه آی خانه آی خانه این منم آن کودک تو رفته ام از آشیانه باز باران با ترانه باز باران با بهانه

سایانی

با سلام با یک شعر جدید به روزم اگر قدم رنجه فرمایید و نظری و نقدی سپاسمند خواهم بود. شاد زی

حبیب محمدزاده

سلام ------------------------------------------ ما کفشهایمان را برای فرار با هم قسمت کرده ایم ----------------------------------------- به روزم و منتظر نقد و نظر ارزشمندتان

حبیب محمدزاده

سلام ------------------------------------------ ما کفشهایمان را برای فرار با هم قسمت کرده ایم ----------------------------------------- به روزم و منتظر نقد و نظر ارزشمندتان

مجتبی

سلام بر حسن قریبی عزیز. به جا می آوری؟ از نمایشگاه کتاب سال گذشته بگویم یا از کرسی گرم خانه ی کاشان؟ از هم نشینی با مصطفی جوادی عزیز یا محمد هاشم زاده ی از دست رفته؟ مشتاق دیدار

باشو

صدا کن مرا صدای تو خوب است