بیگانه‌ایم و کاش تمنایمان کنند شاید به این بهانه مداوایمان کنند   ما خط سومیم که خطاط روزگار هرگز نخواسته‌است که معنایمان کنند   خود را ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 76 بازدید
گفتم اما من دوستت دارم گفت: اما من دوستت ندارم. سرم را برگرداندم گفتم گارسون لطفاً صورتحساب
/ 2 نظر / 57 بازدید
پدرم می‌گفت از هر چیز که بدم می‌آمد سرم می‌آمد اما من از هر چیز که سرم می آید بدم می‌آید
/ 1 نظر / 46 بازدید
آدم هم که نباشی اتفاقی نمی‌افتد در این سرزمین فقط کوه به کوه می‌رسد
/ 0 نظر / 52 بازدید
تا آخر این شعر بمان...   می‌خواهم از این شعر برای تو بخوانم شاید که به این واسطه پیش تو بمانم   من شاعر بی‌حوصله‌ی  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 37 بازدید
خرداد 93
1 پست
دی 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
12 پست