چوپان...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

تقديم به بزرگان قوم

دريغ بر ناسپاسی من دربرابر الطاف شما

بزرگ ها

بزرگ ها چه بزرگند پيش کوچک ها

به نسبتی که درختان کنار جلبک ها

نشسته اند و بزرگانه پيش می تازند

ونيست فرصتشان پا به پای کودک ها

اگرچه مزرعه شان بار داد اما حيف

شدند بر سر جاليز خود مترسک ها

مبارک است رسيدن به انتهای زمين

مبارک است گسستن ز نامبارک ها

اگرچه هروله رفتن در آسمان خوب است

ولی بريده شود بند بادبادک ها 

نوشته : حسن قریبی در ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظروز۱۳۸٢/۱۱/۱
    پيام هاي ديگران ()  لینک


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :