چوپان...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 

تقسیم بندی نویسنده ها از نظر نویسندگی

نویسنده ها به دسته های مختلف و قابل تاملی تقسیم می شوند

1- نویسنده هایی که هر چه به فکرشان می رسد می نویسند

2-نویسنده هایی که هر چه به فکرشان می رسد نمی نویسند

3- نویسنده هایی که هر چه به فکرشان نمی رسد نمی نویسند

4- نویسنده هایی که هر چه به فکرشان نمی رسد می نویسند

5- نویسنده هایی که هرچه به فکرشان می رسد یا نمی رسد می نویسند

6- نویسنده هایی که هر چه به فکرشان می رسد یا نمی رسد نمی نویسند

7- نویسنده هایی که در عمرشان چیزی ننوشته اند

8- نویسنده هایی که فکر می کنند نویسنده اند

9- نویسنده هایی که می نویسند تا فکر کنند نویسنده اند

10- نویسنده هایی که نمی نویسند تا فکر نکنند نویسنده اند

11- نویسنده هایی که می نویسند تا فکر نکنند نویسنده نیستند

12- نویسنده هایی که نمی نویسند تا فکر نکنند نویسنده نیستند

13-نویسنده هایی که می نویسند تا فکر نکنند نویسنده اند

14- نویسنده هایی که می نویسند تا فکر کنند

15- نویسنده هایی که می نویسند تا فکر نکنند

16- نویسنده هایی که نمی نویسند تا فکر کنند

17- نویسنده هایی که نمی نویسند تا فکر نکنند

18- نویسنده هایی که می نویسند

19- نویسنده هایی که نمی نویسند

20- نویسنده هایی که نویسنده اند

21- نویسنده هایی که ...

اگر دسته های جدیدی از نویسنده هارا سراغ دارید لطفا این لیست را تکمیل کنید.

اما بعد...

به خاطر این کار های قدیمی تقصیر مژگان بانو و آدمک است که می گویند این را باش .

 

قصه ای درخاک

 

غزل از انتهای آسمان خواندیم و پاها تا کمر،در خاک

به پا بودیم و سرکردیم اما چون درختی بی ثمر، در خاک

شبی بدرود کردیم آشیان را با تب پرواز، اما باز

میان ابرها دیدیم خودرا ناگهان بی بال و پر، در خاک

نه چون جغدان وصفش شوم، شاید چون کبوتر، آسمانش چاه

نه چون کبکان برف آلود، شاید چون عقابی پاک، سر درخاک

هجوم گورکن ها بود و آواز بلند بیل و بی دردی

که می کردند با لبخند ما را زنده زنده بیشتر در خاک

خدا بلعیده شد درچاله های آنچنان تاریک و تو در تو

و ما ماندیم و سرگردانی یک عمردر این مختصر در خاک

زمین خاموش، در یا غرق طوفان بود و جنگل گرم و دم کرده

و ما تبعیدیان اینسان به سر بردیم در این رهگذر در خاک

 

.....اما بی خبر خاک

نوشته : حسن قریبی در ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظروز۱۳۸٢/۸/٢٤
    پيام هاي ديگران ()  لینک


نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :